صفحه اصلی
ناهيد ناطقيان
متولد 1328 تهران ، نقاش / خواننده 

سوابق آموزشي : 
      ديپلمه هنرستان ORT در رشته هنر (طراحي – خياطي) ، هنر آموز هنرستان كمال الملك در رشته نقاشي و طراحي ، شاگرد استاد مرحوم حسين شيخ از شاگردان استاد كمال الملك به مدت 2 سال در دوران نوجواني ، پس از 16 سال فعالیت شخصی ، هنرجوي استاد جوادي پور به مدت يك سال ، هنر جوي استاد غلامحسين نامي به مدت چهار سال
سوابق اجرائي : 
       2 دوره شركت در بينال دو سالانه موزه هنرهاي معاصر 72 تا 74 - 2 دوره شركت در نمايشگاه تجلي احساس در فرهنگسراي نياوران 73 تا 75 - شركت در نمايشگاه 100 اثر در فرهنگسراي نياوران 1378 - چندين نمايشگاه خصوصي 
       در حين ادامه فعالت نقاشي خود از سال 1375 شروع به فراگيري علمي آواز و رديف دستگاهي - ايراني نمود و اهم دوره ها و اساتيد ايشان عبارتند از:
       2 سال هنرجوي استاد سيما بينا در تكنيكها آوازي و موسيقي محلي خراسان ومازندران و تصانيف قديمي - 7 سال هنرجوي استاد كريم صالح عظيمي دررديف تكنيكهاي آوازي به سبك و روايت استاد اقبال آذر - 3 سال شاگرد استاد هنگامه اخوان در رديف و تكنيكهاي آوازي به سبك و روايت استاد طاهر زاده و شيوه اصفهان - 2 سال شاگرد استاد مرحوم حسين عمومي در رديف ايراني و صدا سازي - 3 سال شاگرد استاد احمد ابراهیمی قطعات اوازی و ضربیهای قدیمی - هم اكنون در حال به پايان رساندن دوره عالي رديفهاي آوازي ايران نزد استاد صالح عظيمي ميباشد - اخيراً (از سال 1388) به هنر جوئي در مكتب خانه ميرزا عبدا... مشغول میباشد